klik

O nas

 

Działalność firmy


DESA Unicum jest największą i najstarszą firmą na polskim rynku sztuki, do której należy dom aukcyjny i galerie w Warszawie. Rocznie organizuje ponad 40 aukcji różnego typu (sztuki dawnej, współczesnej, najnowszej, prac na papierze, biżuterii i aukcji specjalistycznych) oraz kilkanaście wystaw. DESA Unicum wspiera wiele aukcji charytatywnych, m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Giełdzie Papierów Wartościowych oraz Forbesa. Posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu kolekcji i sprawuje nad nimi opiekę, pomaga przy archiwizacji i ubezpieczaniu dzieł sztuki, certyfikacji i wydawaniu ekspertyz, a także wycenie. Pomaga w dokumentacji i katalogowaniu kolekcji prywatnych i instytucjonalnych. Od wielu lat współpracuje z największymi domami aukcyjnymi na świecie przy sprzedaży/zakupie dzieł, wydaje opinie eksperckie dot. polskiej sztuki. Jest wyłącznym partnerem wiodących banków w Polsce w zakresie art bankingu.

Jest właścicielem DESY Modern, która zajmuje się wprowadzaniem na rynek limitowanych edycji autorskich, tzw. inkografii; współwłaścicielem firmy Art Finance, brokera na rynku ubezpieczeń dzieł sztuki; posiada udziały w firmie DESA Biżuteria, która zajmuje się obrotem biżuterią dawną, w firmie Sopocki Dom Aukcyjny oraz sieci księgarni i sklepów muzealnych Serenissima.

 

Rys historyczny

 

Fundamentem dzisiejszej firmy Desa Unicum było Państwowe Przedsiębiorstwo Desa. Skrót Desa, który do dnia dzisiejszego dla wielu osób jest synonimem handlu dziełami sztuki, pochodzi od słów: Dzieła Sztuki i Antyki. Przedsiębiorstwo to zostało utworzone 3 kwietnia 1950 roku zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki w porozumieniu z Ministerstwem Handlu Wewnętrznego.

 

Dyrekcja Desy mieściła się początkowo w Pałacu Prymasowskim przy ul. Senatorskiej w Warszawie, a pierwszy powstały w 1950 roku antykwariat znajdował się na ulicy Wilczej. Desa wkrótce otworzyła delegatury w Krakowie, w Poznaniu, w Łodzi, we Wrocławiu i w Gdańsku. Największy rozkwit przedsiębiorstwa przypadał na lata 70., ogółem w tamtym czasie Desa posiadała w Polsce 17 galerii, 19 antykwariatów oraz 19 tzw. salonów mieszanych usytuowanych w mniejszych miastach, w których prowadzono wspólną sprzedaż obiektów dawnych i współczesnych.

 

Rewolucją dla Desy był rok 1991, kiedy to decyzją Ministra Kultury i Sztuki, podzielono ją na warszawską (oddział stołeczny) i krakowską (pozostałe oddziały). Właścicielem stołecznego oddziału została w 1991 roku gmina Warszawa Śródmieście (od 1994 gmina Centrum), przekształcając firmę w jednoosobową spółkę „Desa warszawska”. Desa krakowska, w wyniku prywatyzacji, od 1997 roku działa jako Desa Krajowa spółka z o.o.

 

W roku 1998 Gmina Centrum postanowiła znaleźć inwestora strategicznego, który przejąłby firmę gwarantując kontynuację dotychczasowej działalności Desy i utrzymując dotychczasowy znak towarowy. Desa warszawska została sprywatyzowana i połączona z Domem Aukcyjnym Unicum.

 

Agencja Aukcyjna (z czasem Dom Aukcyjny) Unicum była najstarszą firmą w Polsce, która zaczęła przeprowadzać aukcje dzieł sztuki, pierwsza aukcja odbyła się w czerwcu 1988 roku. W ciągu 10 lat działalności Unicum zorganizowano łącznie 95 aukcji, których przedmiotem były zarówno dzieła sztuki (malarstwo, rzemiosło artystyczne), jak i bibliofilia (książki, starodruki, rękopisy) oraz obiekty kolekcjonerskie (filatelistyka). Był to wówczas jedyny Dom Aukcyjny w Polsce o tak szerokim zakresie oferty.

 

Po objęciu udziałów przez konsorcjum nastąpiła konsolidacja „Desy warszawskiej” i Domu Aukcyjnego Unicum w wyniku której, decyzją udziałowców, ustanowiono firmę Desa Unicum Spółka z  o.o. W obecnej chwili Desa Unicum jest właścicielem galerii na terenie Warszawy:

 

 

 

 

Ważną częścią działalności firmy jest Dom Aukcyjny, którego siedziba mieści się w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 34/50. Przyjmowaniem obiektów do sprzedaży aukcyjnej lub galeryjnej zajmuje się Dział Przyjęć, mieszczący się przy pl. Konstytucji 2 w Warszawie (1 piętro, ponad Salonem Wystawowym Marchand). Wszystkie galerie, Dom Auckcyjny i Dział Przyjęć czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 11-19 oraz z soboty w godz. 11-16.

 

Antyki, aukcje sztuki, aukcje obrazów - Desa Unicum Copyright © 2009 DESA UNICUM Sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 34/50
00-554 Warszawa.