2 Aukcja Plakatu (wyniki)
9 czerwca 2011 godz. 19:00