13 sierpnia 2021

Niezwykłe dzieło na sierpniowej aukcji street artu

Joanna Wolan

 

Na sierpniowej aukcji "Sztuka ulicy" po raz pierwszy pojawi się dzieło, które zostanie stworzone dopiero po zakończeniu aukcji, a będzie nim praca "Hommage à Jerzy Ludwiński. O rozpływaniu się sztuki" autorstwa Pawła Kowzana tworzącego pod pseudonimem Dwaesha.

 

Artysta, tworząc koncepcję tej pracy, nawiązuje do początków graffiti, gdy malowanie swojego imienia lub pseudonimu było tożsame z zaznaczeniem obecności w przestrzeni miejskiej. Dwaesha idzie o krok dalej i – nawiązując do krytyka sztuki, Jerzego Ludwińskiego – tworzy znak. Tytułowe rozpływanie się sztuki staje się procesem dosłownym, albowiem słowo sztuka zostaje kilkukrotnie przepisane – za każdym razem coraz mniej wyraźnie, aż do momentu, gdy sztuka stanie się nieczytelna i przeobrazi się w umowny symbol. Właśnie taki znak zostanie wykonany przez artystę. Wybór miejsca będzie decyzją całkowicie zależną od osoby, która tę pracę wylicytuje – tym samy granica pomiędzy odbiorcą a twórcą również się zaciera. Praca, która powstanie będzie linią, być może naznaczoną zaciekami farby – indywidualnym odwzorowaniem rysunku wykonanym sprayem lub markerem – unikalnym dziełem sztuki.

 

*Praca "Hommage à Jerzy Ludwiński. O rozpływaniu się sztuki" zostanie wykonana w ciągu sześciu miesięcy od wylicytowania pracy. Termin może ulec zmianie w porozumieniu między artystą a kupującym. Zastrzegamy, że praca nie może zostać wykonana w przestrzeni publicznej.